top of page
arq_logo_b&w.png
COH_Website_Background_circle_03.png
COH_Logo_final_020.png

COHESION, Citizenship education on social inclusion, is een driejarig project dat onderdeel uitmaakt van het Erasmus+ programma. 

Het project is opgezet in een context van sociale polarisatie, waarin een sterke behoefte is naar onderwijsmethoden die tolerantie, inclusie en actief burgerschap benadrukken. Het overkoepel-ende doel van het project is het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke cohesie via onder-wijs, het bieden van bescherming tegen radicale berichten van extremistische groeperingen,

het versterken van de band tussen scholen en families en het promoten van inclusie, respect

en omniculturalisme. 

Om deze doelen te bereiken, is het COHESION project gestoeld op vier hoofdactiviteiten:

 • Het ontwerpen van ondersteunend materiaal voor het Citizenship curriculum voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit curriculum is reeds ontwikkeld als onderdeel van het succesvolle
  TERRA II programma (www.terratoolkit.eu);

 • Het ontwikkelen van burgerschapslesmateriaal voor basisscholen, gebaseerd op mindfulness, inclusie en positief burgerschap, plus ondersteunende materialen;

 • Het ontwikkelen van materialen en een kader voor
  een familie-ondersteuningsprogramma op scholen, voortbouwend op de onderlinge verbondenheid
  tussen scholen en families;

   

 • Het ontwikkelen van een netwerk van voormalige leden van radicale organisaties, die kunnen bijdragen aan de betrokkenheid van scholen en leerlingen ten opzichte van de lesprogramma’s.

Wie zijn wij?

De projectactiviteiten worden aangestuurd door Arq Psychotrauma Expert Group (NL) met University College Roosevelt (NL), de Quilliam Foundation (UK), Grundtvigs Højskole (DK), Elegast (BE), Sons and Daughters of the World (DK) en the London Borough of Newham (UK) als projectpartners. Met dit consortium is het streven om 10.000 docenten, leerlingen en familieleden in Nederland, België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

COHESION is ontwikkeld om een belangrijke bijdrage
te leveren aan het creëren van een veerkrachtige maatschappij door het promoten van tolerantie en inclusie.

 

Hierbij worden nieuwe onderwijsmethoden ontwikkeld en verspreid, waar zowel huidige als toekomstige docenten van basis- en voortgezet onderwijs baat bij hebben en zal een nauwere band tussen scholen en families bevorderd worden.

Wie zijn wij?
COH_Logo_erasmus_01.png
COH_Logo_erasmus_02.png

Voor verdere informatie over het project, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

Magda Rooze, projectmanager

(m.rooze@arq.org)

Sander van Rooijen, onderzoeker

(s.van.rooijen@arq.org)

Co-funded by the Erasmus+

Programme of the European Union

bottom of page