top of page
arq_logo_b&w.png
COH_Website_Background_circle_03.png
COH_Logo_final_020.png

COHESION, Citizenship education on social inclusion, er et tre-årigt projekt, der er en del af Erasmus+-programmet. Det står som modsætning til en kontekst af social polarisering, hvor der er
et stort behov for undervisningsmetoder, der lægger vægt på tolerance, inklusion og aktivt medborgerskab. Hovedmålet for projektet er at bidrage til større samfundsmæssig sammen-hængskraft gennem uddannelse og indskydelse 
af argumenter mod radikale budskaber fra ekstremistiske grupperog dermed skabe bånd mellem skoler og familier og opfordre til inklusion, tolerance og omnikulturalisme. 

I opnåelsen af dette mål vil COHESION-projektet hovedsageligt læne sig op ad følgende fire initiativer:

  • Design af støttematerialer til brug i The Citizenship Curriculum (Medborgerskabsundervisning for gymnasieelever), som allerede er udviklet under det succesfulde TERRA II-program (www.terratoolkit.eu);

  • Udviklingen af undervisningsmaterialer i medborgerskab for folkeskoleelever baseret på mindfulness og inklusion, med dertilhørende støttemateriale;

  • Udviklingen af materialer og undervisningsrammer til et familiestøtteprogram centreret om skolerne, der skal fremme båndet mellem skoler og familier;
     

  • Udviklingen af et netværk af tidligere medlemmer af radikale organisationer, der kan bidrage til skolernes og elevernes engagement i undervisningsprogrammerne.

Hvem vi er?

Aktiviteterne ledes af Arq Psychotrauma Expert group (NL), med University College Roosevelt (NL), the Quilliam Foundation (UK), Grundtvigs Højskole (DK), Elegast (BE), Sons and Daughters of the World (DK) og the London Borough of Newham (UK) som projektpartnere. Med denne sammenslutning stiler projektet efter at nå ud til over 10.000 lærere, elever og familiemedlemmer i Holland, Belgien, Danmark og Storbritannien.

COHESION er designet til at kunne bidrage væsentligt til fasttømrede samfund ved at støtte og fremme tolerance og inklusion.

 

Ved at gøre dette vil projektet udvikle og implementere nye undervisningsmetoder, som vil gavne både nuværende og kommende lærere på både folkeskole- og gymnasieniveau og være med til at skabe tættere bånd mellem skoler og de familier, som gør brug af dem. 

Hvem vi er?
COH_Logo_erasmus_01.png
COH_Logo_erasmus_02.png

For yderligere information eller ved eventuelle spørgsmål om projektet, kontakt da venligst:

Magda Rooze, projektleder 

(m.rooze@arq.org)

Sander van Rooijen, forsker/researcher 

(s.van.rooijen@arq.org)

Co-funded by the Erasmus+

Programme of the European Union

bottom of page